FANTJE SMO Z GORENJSKEGA,
ZMAGUJEMO, ŽIVLJENJE KUJEMO,
SEŽEMO ČEZ HRIB IN DOL,
NAJRAJŠI GREMO PA NA STOL!

PROČ SKRBI, VESELI VSI
NALIJMO GA, NATO IZPIJMPO GA,
NAŠA PESEM GRE PREK MEJ,
ZATO PRIJATLI NAPREJ!

REFREN:
MI VSI SMO
VEČNO MLADI FANTJE,
NAJ ŽIVI MALDOST,
NA ZDRAVJE VSEH VESELIH LET,
DOKLER BOMO NA SVET!

Glasba: Andy Arnol
Besedilo: Dušan Velkavrh

 

 

 

Člani upravnega in nadzornega odbora
Rekreacijskega kluba večno mladih (RK VMF) Radovljica 2009

Marko Pangerc, predsednik
Branko Bajič
Božo Ban
Janez Demšar, praporščak
Jože Kapus, podpredsednik in blagajnik
Tone Kapus
Ferdo Kikelj
Janez Koselj
Jože Kveder
Boštjan Lenac, tajnik
Slavko Mali, boter
Stanko  Mulej
Jože Pikelj
Gregor  Remec
Janko S. Stušek
Cveto  Uršič
Drago Finžgar, predsednik nadzornega odbora
Milan Baloh
Andrej Resman
Dragomil Rozman

Aljaž Stare

 

Člani upravnega in nadzornega odbora
Rekreacijskega kluba večno mladih (RK VMF) Radovljica 2008

Branko Bajič
Milan Baloh, predsednik nadzornega odbora
Božo Ban
Janez Demšar, praporščak
Lado Eržen
Drago Finžgar
Jože Kapus, podpredsednik in blagajnik
Tone Kapus
Ferdo Kikelj
Janez Koselj
Jože Kveder
Boštjan Lenac, tajnik
Slavko Mali, boter
Stanko Mulej
Jože Pikelj
Marko Pangerc
Gregor Remec
Andrej Resman
Janko Sebastijan Stušek, predsednik
Cveto Uršič


Člani upravnega in nadzornega odbora
Rekreacijskega kluba večno mladih (RK VMF) Radovljica 2006

Bajič Branko
Baloh Milan, predsednik nadzornega odbora
Ban Božo
Demšar Janez
Eržen Lado
Kapus Jože, podpredsednik in blagajnik
Kikelj Ferdo
Koselj Janez
Kveder Jože.
Lenac Boštjan, tajnik
Mali Slavko, boter
Pangerc Marko
Pikelj Jože
Remec Gregor
Resman Andrej
Stušek Janko Sebastijan, predsednik
Uršič Cveto
Žbogar Milan

 

Častni člani Rekreacijskega kluba večno mladih fantov (RK VMF) Radovljica 2006

Bohinc Rudi, rojen 1914 leta
Čačič Ivan, , rojen 1925 leta
Čebulj Aleks
Čebulj Boris
Fortuna Franc
Golmajer Marjan
Jeram Rajko
Jereb Stane, udeleženec vseh pohodov in vseh vzponov na Stol
Kokelj Darko
Mencinger Slavko
Novak, Jože st.
Pavlič Jože, st.
Perger Srečko
Pogačnik Jože
Sartori Jaka
Sitar Rok
Šetina Boris
Šiftar Drago
Špiler Alojz, rojen 1916 leta
Šušteršič Alojz, rojen 1911 leta
Valant Franc
Zupan Ciril

 

Občine, iz katerih so člani Rekreacijskega kluba večno mladih fantov (RK VMF) Radovljica:

Blagovica
Celje
Maribor
Ivančna Gorica
Bled
Bohinj
Medvode
Jesenice
Kamnik
Kanal
Kranj
Lukovica
Ljubljana
Mokronog
Mozirje
Murska Sobota
Prevalje
Mengeš
Radovljica
Sevnica
Semič
Šenčur
Žirovnica
Trebnje
Domžale
Tržič
Mežica

 

Tuje občine, iz katerih so člani Rekreacijskega kluba večno mladih fantov
(RK VMF) Radovljica

Amsterdam
Frankfurt
London
Tyn na Vltavi