FANTJE SMO Z GORENJSKEGA,
ZMAGUJEMO, ŽIVLJENJE KUJEMO,
SEŽEMO ČEZ HRIB IN DOL,
NAJRAJŠI GREMO PA NA STOL!

PROČ SKRBI, VESELI VSI
NALIJMO GA, NATO IZPIJMPO GA,
NAŠA PESEM GRE PREK MEJ,
ZATO PRIJATLI NAPREJ!

REFREN:
MI VSI SMO
VEČNO MLADI FANTJE,
NAJ ŽIVI MALDOST,
NA ZDRAVJE VSEH VESELIH LET,
DOKLER BOMO NA SVET!

Glasba: Andy Arnol
Besedilo: Dušan Velkavrh

 

 

 

Začetniki ideje »s stola na Stol«, pobude v gostilni Lectar in organizacije prvega pohoda na Stol,
julija 1975.

Božo Ban
Anton Dežman
Franc Globočnik
Slavko Mali
Rudi Pogačnik

Odbor za ustanovitev Rekreacijskega kluba večno mladih fantov Radovljica:

Ustanovni občni zbor je bil 20. novembra 1976 v gostilni Turk na Črnivcu.
Na ustanovnem občnem zboru Rekreacijskega kluba večno mladih fantov Radovljica je bilo
48 ustanovnih članov.

Odbor za ustanovitev kluba:
Ban Božo
Bohinjc Štefan
Brinšek Janko
Dežman Anton
Globočnik Franc, vodja odbora in prvi predsednik
Golmajer Franc
Gruden Tomaž
Janša Polde
Jevšek Peter
Kirin Janez
Korošec Lado
Kveder Jože
Mali Slavko
Markelj Franc
Murko Marjan
Perović Vojin
Pikelj Jože
Pogačnik Rudi
Porenta Jernej
Sajevic Andrej
Triplat Jože
Turk Martin
Vipotnik Milan
Vogelnik Primož
Zupan Ciril
Žbontar Peter

Dan, ki je bil določen za vsakoletni pohod na Stol:
zadnja sobota v avgustu

Simboli:
vsak pohod bo krasil simbol iz zakladnice kuhinjskih pripomočkov, iz etnografske dediščine domov naših babic.

Predsedniki Rekreacijskega kluba večno mladih fantov (RK VMF) Radovljica:

Franc Globočnik:
1976  - 1992

Borut Pavlin:
1993 – 1995
Janko Sebastijan Stušek: 
1998

Brez predsednika
1996 - 1997

 

 

 

 


 

 

Pišite nam! Domov